Investeren in professionaliseren en innoveren van cultuur in Flevoland

Graffiti Street Art
Graffiti Street Art
Foto: Pixabay

Dit jaar zal de provincie Flevoland investeren in 8 Flevolandse culturele instellingen die zich verder willen professionaliseren en / of innoveren. De provincie doet dit middels de subsidieverlening Versterken en Vernieuwen. Men gaat inzetten op diverse thema’s, waarbij te denken valt aan landschapskunst, urban arts en muziek.

Verschillende aanvragen
Volgens Sjaak Simonse, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed, zijn er bij deze ronde weer veel verschillende aanvragen uit verschillende delen van Flevoland binnengekomen. Hij vindt het mooi om te zien hoe instellingen zich willen professionaliseren of vernieuwen.

Bij dit onderwerp gaat het vaak verder dan alleen de aanvragers zelf. Er wordt ook bijgedragen aan het versterken van de culturele sector en zeker ook aan het makersklimaat. Op deze manier wordt Flevoland aantrekkelijker voor nieuwe makers.

De werkwijze
In totaal is de subsidieverlening Versterken en Vernieuwen 3 keer opgezet. De ronde voor 2024 was de laatste mogelijkheid, die in totaal 11 aanvragen heeft opgeleverd. De 11 aanvragen zijn beoordeeld door de onafhankelijke commissie.

Deze commissie heeft voor 8 van de 11 projecten een positief advies uitgebracht. Van de 8 vallen er 5 in het onderdeel professionaliseren en 3 in het gebied innovatie. Het advies van de commissie is overgenomen door Gedeputeerde Staten.

De acht projecten
De acht projecten zijn 

  • Visionor uit Almere: ontwikkelen van combinatie tussen klassieke muziek en lichtkunst
  • Kunstmuseum Flevoland en St. Land Art Flevoland: opzetten Land Art Lives, een programma en online platform dat zich richt op diverse vormen van landschapskunst
  • Cultuurbedrijf Noordoostpolder: Zomer op Schokland, verschillende cultuurhistorische en culturele activiteiten op en rond Schokland in de zomer (‘Verzonken schatten’)
  • Almeers Jeugd Symfonie Orkest: organiseren van studieweekenden en masterclasses om muzikale talenten verder tot bloei te laten komen
  • Salty uit Almere: Salty Level Up, een multifunctionele plek waar jongeren tussen 14 en 17 jaar oud zich kunnen ontwikkelen op het gebied van urban arts
  • De Verbeelding uit Zeewolde: aantrekken van een professional die het cultureel ondernemerschap naar een hoger niveau tilt
  • Prins te Paard uit Noordoostpolder: doorontwikkeling van de organisatie en het herbestemmen van de werkplaats (een oorspronkelijke schaapskooi) tot een maak- en ontmoetingsplek voor kunstenaars en lokale bewoners
  • Gouden Haas uit Almere: theatrale installatie waarin zij samen met bezoekers toekomstscenario’s voor Flevoland onderzoeken

(Bron: Provincie Flevoland)

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen