Dé behartiger van de openbaar apotheker

Foto: CAF

De apothekers in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder hebben zich verenigd in de Coöperatieve Apotheken Noord-Oost Flevoland (CAF). Aangesloten zijn alle actief zijnde apotheken in Oostelijk Flevoland en Noordoostpolder. Het doel van CAF is herkenning en erkenning te creëren van de openbaar apothekers in het gebied als zorgverlener van farmaceutische patiëntenzorg.

Visie van CAF
Coöperatie Caf streeft als organisatie naar de herkenning en erkenning van de openbaar apotheker in het gebied. Centraal hierbij staan verbetering, vernieuwing en innovatie van verleende zorg.

Hierbij wordt het doel gehanteerd om de samenwerking van de openbaar apotheker met het zorgveld te optimaliseren en de apothekers die zich hebben aangesloten daarin te faciliteren. Voor Lelystad zijn 9 apothekers aangesloten.

Herkenbaarheid
De gewenste samenwerking met andere zorgverleners zal hierdoor een betere vorm krijgen. Tevens kan een betere en uniforme farmaceutische zorg voor patiënten worden aangeboden. Tenslotte komt er een structurele afstemming met andere zorgverleners.

In de eerstelijnszorg vinden vele en snelle veranderingen plaats. Daarvoor is een goed georganiseerde farmaceutische zorg nodig. Liefst een met een en hetzelfde aanspreekpunt. Caf wil een duidelijk loket zijn voor de apothekerzaken in het gebied. Inmiddels is een oprichtingsbestuur bekend van 3 apothekers uit het gebied.

(Bronnen: CAF-apotheken, FlevoPost) 

Reacties

Cookieinstellingen