In gesprek over preventie

Foto: Provincie Flevoland

Een betere gezondheid van de Flevolandse inwoners en zo veel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door tijdig in te grijpen. Dat is preventie. Donderdag 19 januari 2023 ging gedeputeerde Jop Fackeldey hierover in gesprek met wethouder Peter Duvekot van gemeente Dronten en wethouder Erik van de Belt van gemeente Zeewolde. Beide gemeenten zijn aangesloten bij de preventiecoalitie Flevoland. Wat doen de gemeenten en de provincie precies met deze preventiecoalitie? Dat wordt duidelijk in het gesprek.

De Flevolandse preventiecoalitie
De Flevolandse preventiecoalitie is in maart 2022 gestart. Deze preventiecoalitie komt voort uit de Zorgtafel Flevoland en bestaat uit: de zes Flevolandse gemeenten, Zilveren Kruis, provincie Flevoland, GGD Flevoland, Flever, Medrie, REHA, de Flevolandse  welzijnsorganisaties en de Flevolandse Patiëntenfederatie.

Over Zorgtafel Flevoland
In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars sinds 2019 intensief samen aan goede en toegankelijke zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Dat doen ze via de Zorgtafel Flevoland.

Onder andere Provincie Flevoland, gemeente Dronten en gemeente Zeewolde zijn deelnemende partijen. Alle partijen vinden het belangrijk dat de inwoners in Flevoland de zorg krijgen die zij nodig hebben. Vandaag en in de toekomst.

Over deze videoserie
Eén van de onderdelen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks is Krachtige Samenleving. In aflevering 1 sprak gedeputeerde Jop Fackeldey met gasten over wat Krachtige Samenleving inhoudt en hoe provincie Flevoland hieraan bijdraagt. In aflevering 2 stond Zorgtafel Flevoland centraal. Aflevering 3 ging over huisartsenzorg. U kunt de 4e uitzending live volgen of op een later moment terugkijken.

(Bron: Provincie Flevoland) 

Reacties

Cookieinstellingen