Openbare zitting vaststellen kandidatenlijsten Provinciale Statenverkiezingen

Foto: Gemeente Lelystad

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Daarvoor is er op vrijdag 3 februari 2023 17.00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze bijeenkomst beslist het centraal stembureau of de vooraf ingeleverde kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen geldig zijn. Ook worden dan de lijstnummers van nieuwe partijen bekend gemaakt. Deze openbare zitting is bij te wonen door iedereen die dat wil. De bijeenkomst vindt plaatst in de raadzaal in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2).

Kandidatenlijsten Provinciale Statenverkiezingen
De openbare zitting van het centraal stembureau op 3 februari gaat over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten. 

Kandidatenlijsten online te bekijken
Na de zitting vindt u het proces-verbaal, de kandidatenlijsten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen op www.lelystad.nl/verkiezingen  .

Waterschapsverkiezingen
De kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen worden door het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld. Kijk op de website van het waterschap voor meer informatie

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Reacties

Cookieinstellingen