Grootschalige woningbouw is goed voor Lelystad

Foto: Gemeente Lelystad

In het tv-programma ‘Over Flevoland Gesproken’ gaf burgemeester Mieke Baltus aan dat Lelystad met de flinke ruimte en de creativiteit Nederland vooruit zou kunnen helpen. Dit is gebaseerd op het dossier Woningnood en -bouw. Tevens zou het ook Lelystad kunnen helpen.

Woningtekort
Volgens de burgemeester moet Lelystad een forse groei-impuls krijgen, die niet alleen van belang is voor Nederland, maar ook voor Lelystad. Voor Nederland kan het nationale woningtekort terug gedrongen worden. Tevens zou de impuls Lelystad zelf vooruit helpen.

De gemeente heeft haar plannen vastgelegd in de strategische agenda Lelystad Next Level. Hierin wordt aangegeven dat de provinciehoofdstad uitgebreid en versterkt moet worden. Volgens de ambitie van de gemeenteraad van 40.000 huizen de komende twintig jaar.

Volgens burgemeester Baltus is dat een goed plan wat goede perspectieven zou geven voor Lelystad. Door verder te groeien, kan de stad het voorzieningenniveau behouden en zelfs verder uitbreiden. Iedereen zal hiervan kunnen profiteren, ook de mensen die er al langer wonen.

Wensenlijstje Lelystad
Hiervoor is een wensenlijstje voor Lelystad ontwikkeld. De burgemeester denkt hierbij aan kwalitatief goede woningen, de infrastructuur aanpassen. Hierbij hoort een betere bereikbaarheid, zoals via Lelystad Airport.

De gemeente gaat de opening van Lelystad Airport niet als voorwaarde stellen voor de groei van Lelystad. Echter de luchthaven is wel van groot belang voor de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid.

New Town
Niet duidelijk is of burgemeester Baltus de vraag is gesteld over de gedachten van fractievoorzitter Caroline van der Plas (BBB) over de 300.000 woningen op het droge gedeelte in de Oostvaardersplassen.

Het plan van Lelystad Next Level is toch een iets ander geluid, dan wat op de site van de gemeente staat over ‘Verstandig vooruit: wonen in Lelystad’. In het stuk wordt gesproken over de ‘new town’ in de polder. Dit is een stad die is ontworpen, voordat deze ook echt echt gebouwd. Afhankelijk van factoren van buiten de stad.

Tevens werd aangegeven dat Lelystad naar de woningbouw moet kijken met bescheidenheid en realiteitszin. Tevens terughoudend te zijn met plannen over grootschalige woningbouw. Het bouwen van 10.000 nieuwe woningen of een veelvoud daarvan, is vragen om moeilijkheden. Naar verwachting zou het kunnen leiden tot leegstand in bestaande en nieuwbouwwijken van Lelystad.

(Bronnen: Omroep Flevoland, Gemeente Lelystad)

Reacties