Vergunning Solarvation voor aanleg zonnepark

Foto:

Geplaatst: 9-10-2017

De gemeente Lelystad heeft een omgevingsvergunning afgegeven aan Solarvation BV voor de realisatie van een zonne-energiepark aan de Wisentweg in Lelystad. Het park is een initiatief van de Flevolandse ondernemers Luke Bouwman en Kees van Woerden en wordt gerealiseerd op een deel van een reeds bestaand bouwblok op en rondom het erf van de voormalige proefboerderij de Waiboerhoeve.

Wethouder Elly van Wageningen en gedeputeerde Jaap Lodders met de initiatiefnemers van het zonne-energiepark aan de Wisentweg

Sloop en bouw

In de eerste bouwfase van het innovatieve en omvangrijke project zullen de bestaande gebouwen, in combinatie met de noodzakelijke asbestsanering, worden gesloopt. In de tweede fase zal de bouw van het zonne-energiepark worden gerealiseerd. Naar verwachting zal medio 2019 de eerste energie aan het net geleverd worden. Op de middellange termijn ziet Solarvation ook mogelijkheden voor open dagen waar bezoekers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie.

Onderzoek

Solarvation richt zich, naast de exploitatie van het zonne-energiepark, ook op innovatief onderzoek ten behoeve van duurzame energieopwekking. “We doen niet alleen eigen onderzoek, maar bieden ook ruimte voor de samenwerking met andere partijen”, aldus Luke Bouwman van Solarvation. Als voorbeeld noemt hij vergelijkend onderzoek naar de energie-efficiency van zonnepanelen en het multifunctioneel gebruiken van de ruimte onder de zonnepanelen. Het onderzoek dat Solarvation gaat initiëren sluit goed aan op die van het testcentrum duurzame energie van Wageningen University & Research (WUR) aan de Wisentweg.

Aanwinst

Het park omvat 38 ha. Dat is ongeveer 7,5 % van de benodigde 500 ha zonneparken die moet bijdragen aan de ambitie van Lelystad om in 2025 energieneutraal te zijn. Wethouder duurzaamheid Elly van Wageningen: “Dit is een heel innovatief project, hier komen zonne-energie maar ook bodemverbetering en educatie bij elkaar. Een dergelijk groot zonnepark is een belangrijke aanwinst voor Lelystad en draagt bij aan een nog duurzamere stad.”

‘Duurzaam Erf’

In de voorbereidingen voor de landschappelijke inrichting van het zonne-energiepark werkt Solarvation nauw samen met het lectoraat ‘Duurzaam Erf’ van de Aeres Hogeschool in Dronten. Ook zal Aeres Hogeschool betrokken worden bij het onderzoek naar de onderteelt van gewassen.

Bron: Gemeente Lelystad