Bestuurlijke reactie op rapport ‘Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad’

Foto:

Geplaatst: 6-10-2017

Afgelopen juli is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het rapport ‘Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad’ opgeleverd. In het evaluatieproces is de afspraak gemaakt dat gemeente Lelystad de mogelijkheid heeft te reageren op de adviezen van de inspecteurs van BZK in het rapport.

Wandelaars in bosgebied

Andere interpretatie

Het college heeft dinsdag een conceptreactie in de vorm van een raadsbrief aan de raad aangeboden, waarin zij ingaat op een aantal adviezen waarin Lelystad een andere interpretatie heeft van de onderzoeksresultaten dan de inspecteurs.

Behandeling door raad

Een eerste behandeling van de conceptreactie door de raad staat gepland voor 17 oktober aanstaande. Bij vaststelling van de reactie op het rapport zal deze worden gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. Deze laatste adviseert de minister in de uiteindelijke besluitvorming.

Bron: Gemeente Lelystad