Lelystad geeft aandacht aan veiligheid in ‘Week van de Veiligheid’

Foto:

Geplaatst: 6-10-2017

Op maandag 9 oktober 2017 start de landelijke Week van de Veiligheid. Gemeente Lelystad wil in deze week het thema Veiligheid & Preventie en de rol die inwoners en ondernemers daarbij kunnen spelen, onder de aandacht brengen. Zo gaan de buurtvoorlichters op verschillende plekken in de stad flyeren voor Burgernet en wordt er in het Lelycentre samen met ondernemers gekeken naar het uitstallingenbeleid en worden bezoekers geattendeerd op het geldende fietsverbod. De Week van de Veiligheid eindigt op vrijdag 13 oktober 2017.

Inbraak

Directe woonomgeving

In de week van de veiligheid wordt iedereen gemotiveerd om met het thema veiligheid aan de slag te gaan. Dit geldt niet alleen voor ondernemers, maar voor alle inwoners van Lelystad. Zo is de hulp van inwoners zeer welkom bij het opsporen van daders en het voorkomen van misdrijven. Er gebeurt al veel in Lelystad om de veiligheid in de directe woonomgeving te vergroten. Lelystad heeft landelijk gezien een hoog percentage deelnemers aan Burgernet (10%). Daarnaast faciliteert gemeente Lelystad Whatsapp Buurtpreventiegroepen met herkenbare borden en ondersteunt zij project Waaks!.

Versterkt betrokkenheid

Politie en gemeente juichen deze bewonersinitiatieven toe. Het versterkt de betrokkenheid van bewoners bij veiligheid in de buurt en naast een preventieve werking leidt het ook tot een verhoogde pakkans van inbrekers.

Bron: Gemeente Lelystad